Reisverzekering: Wel of geen dekking voor medische kosten meeverzekeren?

Bij het afsluiten van een reisverzekering twijfelen consumenten nog wel eens of ze de dekking medische kosten wel of niet moeten meeverzekeren. De gedachte dat de basiszorgverzekering voldoende is en men zich niet dubbel wil verzekeren is niet helemaal juist. Een reisverzekering met dekking voor medische kosten geeft namelijk meer zekerheid dan uitsluitend de basis zorgverzekering.

Reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten

Wanneer je in het buitenland te maken krijgt met medische kosten is een reisverzekering die ook geneeskundige kosten dekt vaak een uitkomst. In een aantal gevallen is je verplichte zorgverzekering niet toereikend. Je bent voor maximaal de kosten zoals die in Nederland gebruikelijk zijn verzekerd. Wanneer de rekening hoger uitvalt moet je zelf het verschil bijbetalen. En dat gaat meestal niet over een paar tientjes.

Hoge medische kosten

In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, Griekenland en Turkije, zijn de kosten voor gezondheidszorg veel hoger dan in Nederland. Ook in niet-Westerse landen zijn de medische kosten vaak hoger, omdat toeristen veelal in een privékliniek terecht komen. Deze kosten kunnen zorgen voor financiële tegenvallers.

Voorbeeld van kostenverschil voor dezelfde behandeling

Stel je bent op vakantie in Turkije en bij een val breekt je jouw pols. Een operatie in een Turkse privékliniek kost ongeveer € 16.000,-. Ter vergelijking: in Nederland kost een dergelijke operatie rond de € 3.500,-. Met een basis zorgverzekering zou je dus maximaal € 3.500,- vergoed krijgen en zelf € 12.500 moeten bijbetalen. Een reisverzekering met dekking voor medische kosten vergoedt altijd de kostprijs van medisch noodzakelijke behandelingen en ook de medische kosten die door je zorgverzekering niet vergoed worden.

Medische zorg in Amerika 10x zo duur

Een ander voorbeeld is de medische zorg in Amerika. Alleen noodgevallen worden zonder vooruitbetaling behandeld. Een “gewone” behandeling wordt zonder verzekeringsbewijs of voorschot vaak geweigerd. Daar komt bij dat de medische kosten kunnen oplopen tot het tienvoudige van het gangbare tarief in Nederland. Een huisartsenbezoek voor een insectenbeet in de Verenigde Staten kost bijvoorbeeld ongeveer € 1.400,- terwijl dit in Nederland slechts € 130,- kost.

Zoals je in bovenstaande voorbeelden kan lezen is de Nederlandse basiszorgverzekering vaak niet voldoende wanneer je op reis gaat. Sluit daarom voor je op vakantie gaat een reisverzekering af met dekking voor medische kosten en voorkom daarmee mogelijk financiële tegenvallers.